Werelderfgoed Nederland

 

In Nederland zijn nu tien werelderfgoed monumenten (2017) waarvan negen cultureel en een natuurlijk. Alle monumenten trekken jaarlijks veel bezoekers, toeristen uit het binnen- en buitenland.

 

Informatie over het werelderfgoed in Nederland:

 

Cultureel erfgoed Nederland

 

  • Droogmakerij de Beemster, de Beemster polder werd drooggelegd in de 17de eeuw en is nu nog steeds een traditioneel landschap van akkers, dijken en nederzettingen.
  • Historisch deel van Willemstad, binnenstad en haven Curaçao, handelsnederzetting aan een natuurlijke haven gevestigd in 1634.
  • Ir. D.F. Woudagemaal, stoomgemaal of stoompompstation geopend in 1920 in Lemmer. Het is het grootse stoomgemaal ter wereld dat ooit gebouwd is en nog in werking. Het Woudagemaal wordt gebruikt om het waterpeil in Friesland te verlagen.
  • Molens van Kinderdijk-Elshout, een netwerk van negentien windmolens gebouwd in de 18de eeuw voor afwatering van dorpen en landbouwgrond. De molens werken nog maar zijn niet meer in gebruik.
  • Rietveld Schröderhuis, huis ontworpen en gebouwd in 1924 door Gerrit Rietveld in Utrecht in opdracht van mevrouw Truus Schröder-Schräder. Het huis wordt gezien als een van de iconen van de Moderne Beweging in de architectuur, een modernistische en internationaal georiënteerde architectuur.
  • Schokland en omgeving, voormalig eiland in de Noordoostpolder. Door inpoldering van de Zuiderzee werd Schokland in 1942 deel van het vasteland van Nederland. Schokland staat symbool voor de strijd van Nederland tegen het opdringende water. Het Museum Schokland laat de unieke geschiedenis zien van het voormalige eiland.
  • Stelling van Amsterdam, rond Amsterdam ligt een verdedigingslinie met 45 forten gebouwd tussen 1883 en 1920. De Stelling werd oorspronkelijk gebouwd als waterlinie, bij de dreiging van een invasie konden de polders onder water worden gezet. De bewapende forten stonden op strategische locaties.
  • Van Nellefabriek, de Van Nellafabriek is gebouwd in de jaren 1920 aan de Delfshavense Schie in Rotterdam. Het gebouw wordt gezien als het belangrijkste industriële monument van Nederland. Het gebouw werd wel de ideale fabriek genoemd vanwege het gebruik van daglicht in de werkomgeving.
  • Zeventiende-eeuwse grachtengordel van Amsterdam binnen de Singelgracht, de grachtengordel ligt langs de vier hoofdgrachten Singel, Herengracht, Keizersgracht en Prinsengracht. Het netwerk van grachten, een sterk stedenbouwkundig concept, is aangelegd om het moerasland droog te leggen en het stadsgebied uit te kunnen breiden. Langs de grachten staan circa 230 rijksmonumenten, dit zijn voornamelijk huizen met karakteristieke gevels. 

 

 

Natuurlijk erfgoed Nederland

 

Waddenzee, gecombineerd werelderfgoed samen met Duitsland en Denemarken. Het Waddengebied  is één van de belangrijkste gebieden voor trekvogels in de wereld.

 

Werelderfgoedweekend

 

 

De tien gezamenlijke Unesco werelderfgoederen Nederland organiseren jaarlijks een Werelderfgoedweekend. Elk jaar krijgt het weekend een ander thema, in 2019 is het werlederfgoedweekend op 14 en 15 september. Er zijn verschillende activiteiten bij elk van de werelderfgoederen en er is een fotowedstrijd.