Srebarna

 

Srebarna is een natuurreservaat in het noordoosten van Bulgarije, het natuurgebied ligt aan de Donau, 17 kilometer ten westen van Silistra en op korte afstand van Roemenië. Silistra is een van de oudste Bulgaarse steden, de belangrijkste bezienswaardigheid in Silistra is het Ottomaanse fort Medzhidi Tabia. Silistra en Srebarna staan allebei in de nationale “Top 100 bezienswaardigheden van Bulgarije”.

 

 

Srebarna

 

Het natuurreservaat Srebarna heeft een oppervlakte van 1464 hectare en bestaat uit een zoetwatermeer, bossen, eilandjes met rietvelden, bouwland en het beschermde gebied Pelikanite. Een gedeelte van het natuurreservaat is een werelderfgoed, een Unesco biosfeerreservaat, een Ramsar wetland, een IBA (Important Bird Area) en een Natura-2000 natuurgebied. De naam van het natuurreservaat is afgeleid van het Bulgaarse woord voor zilver, vanwege het zilverkleurige Srebarnameer.

 

Het Srebarna Meer heeft een oppervlakte van 120 hectare en een maximale diepte van 3,3 meter. Het Srebarnameer wordt lokaal ook wel het Pelikaanmeer genoemd. Rondom het meer liggen de wetlands, rietvelden met een oppervlakte van circa 400 hectare. Het wetland is een belangrijke voedingsbodem en overwinteringplaats voor vogels.

 

Pelikanite

 

Het beschermde gebied Pelikanite ligt in het zuidoosten en binnen de grenzen van het natuurreservaat Srebarna. Pelikanite heeft een oppervlakte van 542 hectare en vormt een bufferzone met het gedeelte dat een Unesco biosfeerreservaat en een werelderfgoed is. Het doel van deze bufferzone is het beschermen van het kwetsbare deel van het wetland. Vanaf Pelikanite zijn verschillende vogelsoorten goed waar te nemen.

 

Flora en fauna

 

In het gebied groeien uitgebreide rietvelden (Phragmites communis), zeldzame moerasplanten, de witte waterlelie, lisdodde en verschillende wilgensoorten.

 

 

In het natuurreservaat Srebarna komen 173 vogelsoorten voor, waarvan circa 80 soorten trekvogels. Vogelsoorten in Srebarna zijn onder andere: Grote zilverreiger, Kleine zilverreiger, Purperreiger, Ralreiger, Kwak of nachtreiger, Zwarte ibis, Lepelaar, Casarca of Roestgans, Woudaap, Roodhalsgans, Kolgans, Grauwe gans en de Kramsvogel. De trekroute van de trekvogels wordt wel de Via Pontica genoemd naar de oude Romeinse weg in Thracië langs de Zwarte Zee. De Via Pontica is een van de belangrijkste vogeltrekroutes van Europa naar Afrika.

 

 

Srebarna is de enige plaats in Bulgarije waar een broedpopulatie is van de Kroeskoppelikaan of Dalmatische pelikaan (Pelecanus crispus). Andere broedende vogels in het natuurgebied zijn de Dwergaalscholver (Phalacrocorax pygmeus), de Witoogeend (Aythya neroca), de Zeearend (Haliaeetus albicilla) en de Kwartelkoning (Crex crex). In het natuurreservaat leven verder onder andere de Europese gevlekte bunzing, de otter en een aantal vissoorten zoals de Europese aal.

 

Museum en openingstijden

 

Er is een natuurhistorisch museum met informatie over het gebied en met een webcam die de broedplaats van de Dalmatische pelikaan laat zien. Het museum ligt aan de zuidwest zijde van het meer en in de omgeving van het museum zijn een aantal observatieplaatsen. Het museum is ook het startpunt voor wandelingen in het natuurgebied en de Ecotrail, een gemarkeerde  wandelroute. Het natuurhistorisch museum is van 1 april t/m 30 september zeven dagen per week geopend van 08:00 tot 18:00 uur. Van 1 oktober t/m 31 maart is het museum geopend van 08:00 tot 16:00 uur en in het weekend gesloten. Bij Srebarna liggen kleinschalige hotels met een mooie ligging.