Choirokoitia

 

Choirokoitia in Cyprus is een archeologische opgraving in het zuidwesten van het land, 32 kilometer ten zuidwesten van Larnaca en 39 kilometer ten oosten van Limassol. Choirokoitia is een neolithische nederzetting en een Unesco werelderfgoed. Het oude dorp werd ontdekt in 1934 en tussen de ontdekking tot aan 1946 zijn er zes archeologische opgravingen geweest, in 1977 werden de opgravingen hervat. De oudste vondsten zijn uit circa het jaar 7000 v. Chr. en het dorp was waarschijnlijk bewoond van het jaar 7000 tot het jaar 4000 v. Chr. met naar schatting 300 tot 600 inwoners.

 

 

Het dorp is ooit gebouwd op een helling in de vallei van de Maroni rivier. De bewoners van Choirokoitia verbouwden graan en hielden vee en leefden verder van de jacht en de visvangst. De belangrijkste dieren voor voedsel waren schapen, geiten, varkens en herten. Ze leefden ook van de vruchten van de bomen die hier in het wild groeien zoals olijven, vijgen, pruimen en pistachenoten.

 

Op het hoogste niveau van het besloten dorp stond een muur met stenen van 2,5 meter breed en tot 3 meter hoog. De mensen woonden voornamelijk in ronde huizen met een buitendiameter tot wel negen meter, de binnendiameter was 1,4 tot 4,8 meter. De buitendiameter was zo groot omdat er steeds stenen en huiden aan werden toegevoegd. De doden werden in gehukte houding onder de vloeren van de huizen begraven en de mensen werden niet oud, de vrouwen bereikten een gemiddelde leeftijd van 33 en de mannen een gemiddelde leeftijd van 35, ook was de kindersterfte hoog. In sommige graven zijn ook giften gevonden. Elke keer als er huis was ingestort werd er op de restanten een nieuw huis gebouwd waardoor de graven dieper kwamen te liggen.

 

 

De opgraving ligt op een heuvel ten noorden van de snelweg tussen Larnaca en Limassol en is elke dag geopend van 07:30 tot 19:30 uur. Bij de opgraving zijn een aantal gereconstrueerde huizen en andere structuren gebouwd.

In het archeologisch museum van Nicosia zijn veel gevonden voorwerpen te zien uit het oude dorp Choirokoitia zoals bijlen, speerpunten, aardewerk en kettingen van schelpen.