Duurzame landen, top 10

 

Welk land heeft de schoonste lucht, welk land het zuiverste water en welk land het meeste groen. Welke landen hebben veel smog, een hoge luchtverontreiniging of weinig bos. De Environmental Performance Index (EPI) geeft de test resultaten van 2014. De EPI wordt samengesteld door het Yale Center for Environmental Law & Policy. Het doel is een breder draagvlak voor ecologisch of duurzaam denken in de politiek, het bedrijfsleven en bij de burger. De milieu prestatie index wordt elke twee jaar samengesteld. Eerdere indexen zijn uitgegeven in 2006, 2008, 2010 en 2012.

 

EPI 2014

 

De nieuwste index duurzame of groene landen 2014 is bekend gemaakt. In de milieu prestatie index van 2014 staan 178 landen. Het onderzoek naar de groenste landen richt zich op twee factoren:

 

1) Het milieu en hier aan gekoppeld de gezondheid voor de mens in een land. Hierbij gaat het vooral om de categorieën luchtkwaliteit en waterkwaliteit van het land voor de mens.  Indicatoren die hiervoor worden gebruikt zijn onder andere: kindersterfte, toegang tot sanitaire voorzieningen en toegang tot drinkwater. 

 

2) Het ecosysteem van een land. Hierbij wordt vooral gekeken naar de lucht- en waterkwaliteit en het effect hiervan op het ecosysteem van een land, naar de verscheidenheid van levensvormen van plant en dier in een land. Ook wordt er gekeken naar de toe- of afname van de bossen, de visstand, de ontwikkeling van landbouw en naar groene energiebronnen.

 

 

Op alle indicatoren krijgen de 178 onderzochte landen een cijfer. Deze resultaten leveren een top 10 lijst op van de groenste landen of beste duurzame landen en het best presterende op het milieu.

 

Top 10 beste duurzame landen 2014 :

 

1) Zwitserland, 2) Luxemburg, 3) Australië, 4) Singapore, 5) Tsjechië, 6) Duitsland, 7) Spanje, 8) Oostenrijk, 9) Zweden, 10) Noorwegen.

 

Nederland staat in 2014 op plaats 11 en België op 36.

 

Doordat er meer landen in de index zijn opgenomen zijn er op de 2014 lijst geen Europese landen meer die bij de top 10 slechtste duurzame landen staan. Landen binnen Europa die relatief slecht scoren zijn:  Roemenië (86), Macedonië (89), Oekraïne (95), Georgië (101), Bosnië en Herzegovina (107). Wel hebben deze landen geïnvesteerd in een duurzamer beleid, ze scoren beter dan in 2012.

 

 

In 2012 werden er 132 landen in de index opgenomen en was de top 10 duurzame landen als volgt: 1) Zwitserland, 2) Letland, 3) Noorwegen, 4) Luxemburg,  5) Costa Rica, 6) Frankrijk, 7) Oostenrijk, 8) Italië, 9) Verenigd Koninkrijk, 10) Zweden.

Qua scoren zijn het Verenigd Koninkrijk en Zweden precies gelijk geëindigd en delen ze eigenlijk plaats 9. Nederland stond in 2012 op plaats 16 en België op plaats 24.

 

In 2012 was de top 10 slechtste duurzame landen : 1) Irak, 2) Turkmenistan, 3) Oezbekistan, 4) Kazachstan, 5) Zuid-Afrika, 6) Yemen, 7) Koeweit, 8) India, 9) Bosnië en Herzegovina, 10) Libyan Arab Jamahiriya.

 

In 2010 werden 163 landen in het duurzame landenonderzoek opgenomen. De best presterende landen van 2010 waren: 1) IJsland. 2) Zwitserland. 3) Costa Rica. 4) Zweden. 5) Noorwegen. 6) Mauritius. 7) Frankrijk. 8) Oostenrijk. 9) Cuba. 10) Colombia.

Nederland stond in 2010 op plaats 47 en België op plaats 88.

 

De hoeveelheid landen die in de index worden opgenomen wisselt elke twee jaar, hierdoor is het wat lastig om de jaren met elkaar te vergelijken. Om globaal de voor- of achteruitgang van duurzame ontwikkeling in een land bij te houden is er ook nog een 10-jaren index van 2000 tot 2010. Voor duurzame beleidsontwikkeling wordt echter het meest recente rapport van 2014 gebruikt. 

 

natuur Europa