FEE – Foundation for Environmental Education

 

De FEE (Foundation for Environmental Education) is een internationale organisatie die tot doel heeft om duurzame ontwikkeling te stimuleren via natuur- en milieueducatie (NME). FEE is in 2017 met 74 deelnemende landen actief in Europa, Noord- en Zuid-Amerika, Afrika, Azië en Australië en Nieuw-Zeeland. FEE heeft vijf programma’s: Green Key, Blue flag, Eco-schools, Young reporters for the Environment en Learning about forests:

 

De Green Key is een internationaal keurmerk voor bedrijven werkzaam in het toerisme en recreatie die serieus en controleerbaar bezig zijn met duurzaamheid en milieuzorg binnen het bedrijf. De Green Key staat garant voor de inzet van de ondernemer om meer aan het milieu en duurzaamheid te doen dan de wet- en regelgeving  verlangt. Wereldwijd hebben 1.600 bedrijven in 18 landen het Green Key keurmerk. De Green Key wordt in Nederland uitgevoerd door de Stichting Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwaliteit (KMVK).

 

De Blauwe Vlag is een eco-label toegekend aan 4266 stranden en jachthavens in 47 landen (2016). Stranden Blauwe Vlag: het zwemwater is van goede kwaliteit. Het strand wordt schoongehouden en er zijn voldoende toiletten en afvalbakken. Op het strand zijn reddingsmaterialen en een EHBO-post aanwezig.

Jachthavens Blauwe Vlag: de kades en water zijn schoon, goede hygiënische sanitaire voorzieningen zijn voldoende aanwezig, gescheiden afvalinzamelingsysteem aanwezig, redding- en blusmaterialen zijn aanwezig. Lozingen van afvalwater van boten en havenvoorzieningen zijn verboden.

 

Eco-Schools is het internationale keurmerk voor duurzame scholen. Thema’s als water, energie, afval en biodiversiteit bieden mogelijkheden om leerlingen op praktische wijze te leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun leefomgeving en schoolbreed toe te werken naar een gezonde duurzame leer-, leef- en werkomgeving. Wereldwijd zijn er 14.000 Groene Vlaggen, het keurmerk van de VN, op ruim 40.000 scholen in 54 landen.

 

Young Reporters for the Environment (YRE) is een internationaal netwerk van leerlingen van 11 tot 21 jaar en docenten van middelbare scholen. Elke betrokken groep definieert zijn eigen onderzoeksproject over een milieuonderwerp met het doel relevante informatie te communiceren met het publiek. Young reporters is actief in 25 landen.

 

Het Learning about Forests (LEAF) moedigt scholen aan om het bos als leeromgeving te gebruiken. De bedoeling is om leerlingen en docenten te stimuleren naar het bos te gaan, te leren in en van het bos. In het netwerk van 21 landen worden ervaringen uitgewisseld en nieuwe ideeën opgedaan.

 


 

Het ECO XXI is in Nederland een pilot programma. ECO XXI is een stimuleringsproject om duurzaamheid op lokaal niveau in kaart te brengen en verbeteringen te stimuleren. Er wordt gewerkt met een set van indicatoren en criteria op vier hoofdgebieden: milieu, economie, samenleving en organisaties. Nederland is na Portugal het tweede land waar ECO XXI wordt toegepast. In Portugal hebben reeds 68 gemeenten een ECO XXI award ontvangen. In januari 2010 heeft de gemeente Schouwen Duiveland als eerste gemeente in Nederland de ECO XXI award toegekend gekregen. Gemeente Zandvoort gaat vanaf 2012 mee werken aan het programma.

 


 natuur Europa