Olympia

 

Olympia ligt in de regio Ilia in het noordwesten van de Peleponnesos in Griekenland. Het moderne Olympia is een gezellige plaats met een treinstation, een aantal museums, pleinen, winkelstraatjes, hotels, restaurants en enkele campings.

 

In het oude Olympia ligt de opgraving waar elke vier jaar de olympiaden of de Olympische Spelen werden gehouden. De eerste Olympische Spelen vonden plaats in 776 v. Chr. tot aan het jaar 392 toen keizer Theodosius de heidense spelen verbood. Het vuur van de Olympische vlam wordt nu nog elke vier jaar voor de Spelen ceremonieel ontstoken in het oude Olympia en via een estafetteloop naar het land van de Spelen gebracht.

 

Altis

 

Archeologisch Olympia of het Heiligdom van Olympia ligt in de vallei van de rivieren Alfios en Kladeos aan de voet van de Mount Kronos. Het archeologische gebied is een groot terrein met veel bezienswaardigheden en het is een werelderfgoed. Het bosrijke gebied werd Altis genoemd en was het heiligdom van de goden, in de Temenos van Altis (heilige ruimte) werden ruim 70 tempels, schathuizen, altaren en beelden gebouwd ter ere van de goden. De twee belangrijkste goden die werden vereerd in Altis waren de Griekse mythologische goden Hera en Zeus.

 

Bezienswaardigheden Olympia

 

Het stadium of het stadion gewijd aan Zeus was een heilige plaats voor de oude Grieken, de baan had een lengte van 212,54 meter en een breedte van 28,5 meter. De Olympische atleten kwamen het stadion binnen via een crypte. Het stadion had in het gras circa 50.000 zitplaatsen en een stenen platform, de Exedra, voor de rechters (Ellanodikai) op de hellingen van de Kronos berg. In het Prytaneion brandde het heilige vuur van Hestia en kwamen de winnaars van de wedstrijden om feest te vieren.

 

 

Philippeion

 

Het Philippeion in de Altis was een cirkelvormig gedenkteken gewijd aan Philippus II van Macedonië (koning van Macedonië 359 tor 336 v. Chr.) Het Philippeion werd opgericht na zijn overwinning in de Slag bij Chaeronea en was het enige bouwwerk in Altis gewijd aan een mens. In het Philippeion stonden onder andere beelden van Philippus, zijn vrouw Olympia en zijn zoon Alexander.

 

 

Tempel van Hera 

 

De Tempel van Hera wordt ook wel het Heraion genoemd en is gebouwd rond 600 v. Chr. Het Heraion was gewijd aan Hera, de vrouw van Zeus. Op deze locatie wordt met behulp van zonnestralen de fakkel ontstoken voor de Olympische vlam. In de Tempel van Hera stonden een aantal waardevolle voorwerpen van het oude Olympia, zoals de beroemde Hermes van Praxiteles, de Schijf van de Olympische Vrede, de standbeelden van de Horen (Horae) oftewel de godinnen van de seizoenen en een Heiligdom van Cypselus (Kypselos). Rechts van de Tempel van Hera stond het Metroön, een heiligdom gewijd aan Rhea, de moeder van Zeus. Naast het Metroön lagen de schathuizen van Olympia.

 

Olympische Vrede

 

De Olympische Vrede of de Olympische wapenstilstand is een Griekse traditie die teruggaat tot het jaar 776 v. Chr., de Ekecheiria (geef elkaar een hand). De afspraak in de Olympische Vrede was dat de stad die de Spelen organiseerde niet werd aangevallen en dat atleten en toeschouwers de garantie kregen dat ze veilig naar de Spelen konden reizen en terug naar hun eigen land. Tijdens deze wapenstilstand werden oorlogen onderbroken en doodstraffen verboden. De Verenigde Naties doen nu nog steeds een beroep op alle landen om het Bestand en de Olympische Vrede in acht te nemen.

 

Tempel van Zeus

 

De Tempel van Zeus, ook wel de Tempel van de Olympische Zeus genoemd, werd gebouwd ter ere van de Olympische Spelen van 468 v. Chr. In de tempel stond het beroemde standbeeld van Zeus, een van de Zeven wereldwonderen van de antieke wereld. Het beeld is verloren gegaan in een brand. De Tempel van Zeus in Olympia is na het Parthenon de grootste Dorische tempel in Griekenland.

 

De frontons, de bekroning van de voorgevel van de tempel, waren versierd met beelden van marmer uit Paros. Grote delen van de frontons van de Tempel van Zeus zijn te zien in het archeologisch museum van Olympia.

 

Op het terrein van Archeologisch Olympia liggen nog een aantal ruines van gebouwen zoals de Zanes, het Bouleuterion en het Palaestra, een gebouw gewijd aan de opleiding van atleten. In het museum van Olympia is een goede maquette te zien van het archeologische terrein en bij de entree kan men een boekje kopen met uitleg over alle opgravingen.

 

 

Openingstijden en entreeprijs

 

De openingstijden van Olympia zijn: in de zomermaanden mei t/m oktober van 08:00 tot 20:00 uur en in de wintermaanden van 08:00 tot 15:00 uur. De entreeprijs voor de archeologische opgraving is € 12,- per persoon, 65+ is € 6,- per persoon (2019). Gratis bezichtigen kan op 6 maart, 18 april, 18 mei, laatste weekend van september (European Heritage Days) en elke eerste zondag van de maand in de maanden november t/m maart. Het nieuwe ticket is een combinatie ticket en geldig voor de opgraving, het archeologisch museum en het historisch museum Olympische Spelen.