Halloween

 

Elk jaar op 31 oktober wordt Halloween gevierd, Halloween is van oorsprong een heel oud feest uit de tijd van de Kelten en de Romeinen. Het feest wordt in Europa vooral in Engeland en Ierland gevierd, maar de laatste jaren ook wel in andere Europese landen zoals in Nederland.

 

Van oorsprong is Halloween een oogstfeest, de laatste oogst wordt binnen gehaald, de wintervoorraden zijn opgeslagen en dit mag gevierd worden.

 

Het was niet alleen een oogstfeest maar ook een godenverering. Zoals met veel van dit soort van oorsprong niet-christelijke feestdagen claimden christenen Halloween later als een christelijk feest. Halloween wordt nu gevierd op 31 oktober in verschillende landen. De dag daarna is het Allerheiligen en dan Allerzielen.

 

Kelten

 

De Kelten vierden in Engeland en heel Groot-Brittannië geen Halloween maar Samhain. De Samhain dagen waren uitbundige feestdagen om de oogst van het land en de slacht van dieren te vieren. Samhain is of was ook een jaarfeest voor Paganisten, voor Paganisten is de natuur en een natuurlijke cyclus de maatstaf van het leven. Deze natuurlijk cyclus kan weergegeven worden in “het wiel van het jaar”. In het wiel-van-het-jaar zijn er acht seizoenen of cyclussen. Samhain is het Nieuwjaarsfeest, het begin van de winter. Het is een feest in de nacht van 31 oktober op 1 november. Een feest van de levenden en de doden, een nacht om contact te maken met de ziel van een overledene, een nacht om te beseffen dat de doden niet echt weg zijn maar nog altijd deel van de levenden zijn. Net als bij ons Oud en Nieuwjaarsdag is het een overdenking van wat achter ons ligt en een verwelkoming van wat voor ons ligt, het nieuwe jaar.

 

 

Pompoen Romeinen

 

De Romeinen veroverden, in de eerste eeuw n. Chr. het land van de Kelten. De Romeinen vierden ook een feest dat lijkt op Halloween en ook bij hun was het een oogstfeest.

 

Ze vereerden de godin Pomona, de godin van alle eetbare vruchten. De Romeinen gaven veel vruchten weg op deze feestdag, vooral appels omdat deze altijd in overvloed geoogst waren.

 

De Romeinen verbouwden toen ook al pompoen, ook deze vrucht werd voor de winter geoogst. De Kelten brandden al een soort kaarsjes in uitgeholde knollen of bieten, de Romeinen deden dit in de uitgeholde pompoenen.

 

 

Allerheiligen en Halloween

 

In de negende eeuw n. Chr. werd 1 november een Allerheiligen dag, een dag om alle heiligen en martelaren te herdenken. De oorspronkelijke datum van Allerheiligen was echter 13 mei. Nu nog is het feest van Allerheiligen in sommige kerken op de eerste zondag na Pinksteren.

 

Een feest dat door christenen als heidens werd gezien, zoals Samhain of de verering van Pomona, moest wederom plaats maken voor een christelijk feest om de heidense gebruiken op de achtergrond te dringen. Het oorspronkelijke Samhain feest was in de loop der jaren al deels vergeten en verdwenen, geëmigreerde Ieren en Schotten in Amerika bliezen echter het feest in de 19de eeuw nieuw leven in.

 

De Amerikanen vonden het wel een leuk feest maar mengden het met de dag van Allerheiligen. Ze noemden het “All Hallows Eve”, met als betekenis Allerheiligenavond of nacht. Het Engelse Hallow Evening werd in de volksmond echter al snel Halloween genoemd en daar komt de oorsprong van de naam vandaan.