Nationaal Park Skadarmeer

 

Skadarmeer Montenegro

Het Skadarmeer ligt 20 kilometer ten zuiden van Podgorica in Montenegro en heeft een oppervlakte van 368 vierkante kilometer. Het grootste gedeelte van het Skadarmeer ligt in Montenegro en circa 1/3 ligt in Albanië, het meer wordt ook wel het Meer van Shkoder genoemd naar de nabijgelegen Albanese plaats Shkoder.

 

Het Skadarmeer is het grootse meer van Montenegro en het grootste meer van de Balkan. Het waterpijl is afhankelijk van het seizoen, na het smelten van de sneeuw wordt het meer groter en dieper. De gemiddelde diepte van het meer is zeven meter, de oppervlakte van het meer heeft een sterke fluctuatie van 368 vierkante kilometer tot 540 vierkante kilometer bij hoogwater.

 

 Rumija gebergte

 

Het Skadarmeer ligt in het Rumija gebergte in het zuidoosten van Montenegro, het Rumija gebergte ligt in de Dinarische Alpen. De hoogste top van het gebergte is de Rumija op een hoogte van 1594 meter. De belangrijkste bron van het meer is de rivier Moraca en een aantal onderaardse bronnen, via de rivier de Bune mondt het meer uit in de Adriatische Zee.

 

Nationaal Park Skadarmeer

 

Het Skadarmeer is in Montenegro een nationaal park, een Ramsar wetland en een belangrijk vogelgebied, een IBA (Important Bird Area). Het Nationaal Park Skadarmeer heeft een oppervlakte van 400 vierkante kilometer, het Ramsar wetland is een deel van het nationale park en heeft een oppervlakte van 200 vierkante kilometer. Het meer en het natuurgebied worden in Montenegro Skadarsko Jezera genoemd, er zijn onder andere wandelpaden, kajak verhuur en een vogelreservaat.

 

Flora en fauna Skadarmeer

 

Bij het natuurlijke zoetwatermeer ligt een weelderige wetland vegetatie van verschillende riet-, zegge- en wilgensoorten. In het nationale park groeien endemische en inheemse plantensoorten zoals de Skadar Eik (een zomereik), de Dalmatische goudenregen (Petteria rametacea), de Servische phoenix bloem of het Servisch viooltje (Ramonda Serbica), de Campanula soort Edraianthus tenuifolius, de Dalmatische chrysant (Tanacetum cineraiifolium), de leliesoort Fritillaria gracilis en de Boerenkrokus of Boskrokus (Crocus tommasinianus).

 

Het Skadarmeer is een belangrijke rust- en broedplaats voor trekvogels uit Noord-Europa. Er zijn verschillende soorten overwinterende watervogels, 48 vissoorten, 50 zoogdieren en een aantal inheemse dieren zoals de Albanese poelkikker.

 

De bijnaam van het nationaal park is het vogelparadijs, er zijn 280 soorten vogels waargenomen. Belangrijke watervogels in het natuurgebied zijn onder andere de  kroeskoppelikaan (Dalmatische pelikaan), de fuut, de dwergaalscholver, de blauwe reiger, de kleine zilverreiger, de grote zilverreiger, tafeleend, wilde eend, meerkoet, grutto, bruine kiekendief, wulp en de ijsvogel.

 

Grmozur

 

Het nationale park Skadarmeer is ook een historisch erfgoed met een traditionele landelijke architectuur en vissersdorpen langs het meer. Er zijn enkele archeologische bezienswaardigheden uit de Romeinse en de Hellenistische tijd zoals de restanten van forten, middeleeuwse kloosters en kerken, stenen bruggen en molens.

 

Grmozur

In het gebied liggen een aantal kleine rotsachtige eilanden, het meest bekende eiland is Grmozur. Het rotseiland Grmozur ligt in het Skadarmeer, op het eiland werd in 1847 een vesting gebouwd. De vesting werd later omgebouwd tot een gevangenis voor zware overtreders. Het gevangeniseiland Grmozur kreeg de bijnaam het “Alcatraz van Montenegro”, door stormen en verwaarlozing raakte de vesting vervallen. De lokale bevolking noemt Grmozur het “slangeneiland” en vogelaars noemen het “vogeleiland”.

 

Bezoekerscentrum en toegangsprijs

 

Het bezoekerscentrum van het nationale park Skadarmeer ligt bij de plaats Virpazar, 30 kilometer ten zuidwesten van Podgorica. Virpazar is een kleine stad en gemakkelijk bereikbaar per auto, bus en trein. Alle informatie over het park zoals wandelroutes, flora, fauna, archeologische bezienswaardigheden, gidsen maar ook informatie over restaurants en accommodatie in de omgeving kan in het bezoekerscentrum worden gegeven.

 

De toegangsprijs voor het nationaal park Skadarmeer is € 4,- per persoon, kinderen tot 7 jaar gratis toegang, een entree ticket voor drie dagen kost € 8,- en de prijs voor groepen is € 2,- per persoon (2018). Er kan een kajak gehuurd worden voor een kanotocht over het meer en er is een kleine camping. Voor het vissen in het meer is een visvergunning nodig, deze is te koop in het bezoekerscentrum voor € 5,- per dag.