Nationaal Park Groote Peel

 

Het Nationaal Park de Groote Peel ligt op de grens van Noord-Brabant en Limburg in Nederland. De Groote Peel is een hoogveengebied, het overgebleven gebied van een groot hoogveenmoeras. Het is nu een van de meest vogelrijke gebieden van West-Europa en heeft een oppervlakte van ruim 1400 hectare. 

 

 

Ontginning Peel


In de tweede helft van de vorige eeuw lag er op de grens van Brabant en Limburg een hoogveengebied van circa 30.000 hectare. De ontginning van het Brabantse deel van de Peel vond plaats door arbeiders uit de Drentse en Oost-Groningse veenkoloniën. Voor de ontwatering en de afvoer van de turf per schip groef men een stelsel van kanalen en zijsloten. De bomen langs de zijsloten, de afgegraven laagvlakten en de plassen zijn nu nog kenmerkend voor het Brabantse deel van de Peel. Bij de ontginning van het Limburgse deel van de Peel staken de boeren het turf vooral voor hun eigen brandstofvoorziening. De toen bestaande wegen, ook wel Peelbanen genoemd, werden gebruikt voor de afvoer van het turf met karren. Deze wegen liggen zo’n 100 meter uit elkaar en steken boven het ontgonnen veen uit. 

 

Flora en fauna

 

De Groote Peel is niet alleen een Nationaal Park maar ook een erkend Ramsar wetland. Het wetland is een van de belangrijkste watervogelgebieden in Zuidoost Nederland. Tijdens de najaarstrek van migrerende vogels is de Peel een belangrijke tussenstop, er kunnen dan tienduizenden vogels zijn. Opvallende vogels in het gebied zijn dan bijvoorbeeld de kraanvogel, de rietgans en de grutto. Het aantal broedvogels in het natuurgebied heeft een stijgende lijn, soorten broedvogels in de Groote Peel zijn bijvoorbeeld: de fuut, dodaar, roerdomp, bruine kiekendief, wulp, ransuil, tapuit en de blauwborst. Zoogdieren in het gebied zijn onder andere:  vleermuizen, wezel, hermelijn, woelrat en de bunzing. Verder is net Nationaal Park de Groote Peel bijzonder rijk aan vlinders en libellen.

 

De hoogveengebieden zijn vrij voedselarm, toch is er nog een redelijk gevarieerde plantengroei. Planten in het natuurgebied zijn onder andere: pijpenstrootje, lavendelheide, ronde zonnedauw, kleine veenbes, witte snavelbies, veenpluis, moeraswolfsklauw, klokjesgentiaan en de koningsvaren. Het pijpenstrootje is kenmerkend voor veengebieden, het is een plant uit de grassenfamilie en bloeit met lange smalle pluimen.

 

Bezoekerscentrum en activiteiten

 

 

Het bezoekerscentrum van het nationale park de Groote Peel staat in Ospel, gemeente Nederweert. Het ecologisch gebouwde bezoekerscentrum is van april tot oktober elke dag open van 10:00 tot 18:00 uur en van november tot en met maart elke dag, behalve op maandag gesloten, van 10:00 tot 17:00 uur. In en rondom het gebied zijn verschillende activiteiten mogelijk zoals wandelen over de natuurpaden. Fietsen kan rondom het natuurgebied en paardrijden over het ruiterpad langs het gebied. Grenzend aan het gebied zijn verschillende campings, waaronder natuurcampings.