Provincies Nederland

 

Er zijn in Nederland 12 provincies, de provincies zijn onder meer verantwoordelijk voor de inrichting van het landelijk gebied in de regio. In elke provincie zijn veel natuurgebieden en een aantal Nationale Parken. In totaal zijn er in Nederland 20 Nationale Parken. De twaalf provincies in Nederland en de Nationale Parken:

 

Groningen   –  hoofdstad Groningen

 

Er zijn verschillende natuurgebieden in de provincie Groningen zoals Westerwolde en Nationaal Park Lauwersmeer. Westerwolde is een streek met kleine rivieren: de Westerwoldse Aa,  de Ruiten-Aa en de Mussel-Aa. Er is een grote afwisseling in landschappen verbonden door oa de dorpen Ter Apel, Sellingen, Vlagtwedde, Vriescheloo, en Blijham. In de directe omgeving liggen de Veenkoloniën, het Reiderland en Emsland. Er zijn veel fiets- en wandelpaden om het gebied te verkennen. In Westerwolde ligt ook de vestingstad Bourtange, een uniek historisch verdedigingswerk. Het Lauwersmeer is een Nationaal Park met een uitgestrekt landschap en het is een belangrijk vogelgebied. In het hele gebied zijn fiets- en wandelroutes, zoals in het Lauwersoogbos: het Orchideeënpad.  

 

 

Friesland  –  hoofdstad Leeuwarden

 

In de provincie Friesland zijn vier Nationale Parken: het Nationaal Park Drents-Friese Wold met bos, heide, stuifzand en beekdalgraslanden. Het Nationaal Park Lauwersmeer (samen met provincie Groningen), een vogelrijk gebied. Nationaal Park Schiermonnikoog ligt op de Waddeneilanden. Het Nationaal Park De Alde Feanen, een laagveenmoeras met circa 450 verschillende planten soorten en ruim 100 broedende vogels. Tussen de vier Nationale Parken liggen de Friese Wouden, een gebied met veel wandel- en fietspaden en streekproducten.

 

 

Drenthe  –  hoofdstad Assen

 

De provincie Drenthe is een provincie met veel natuur, er zijn veertien natura-2000 natuurgebieden en drie Nationale Parken. Er zijn zandgebieden met essen en heide en veengebieden. De Nationale Parken in Drenthe zijn: Nationaal Park Dwingelderveld, Beek- en Esdorpenlandschap Drentsche Aa en het Drents-Friese Wold (samen met Friesland). De Hondsrug is een uniek geologisch gebied, met oa hunebedden, en staat op de nominatie om het eerste Geopark van Nederland te worden.

 

 

Noord-Holland  –  hoofdstad Haarlem

 

Het landschap in de provincie Noord-Holland bestaat onder meer uit polders, heidevelden, wadden en duinen. Er zijn twee Nationale Parken: Nationaal Park Zuid-Kennemerland en Nationaal Park Duinen van Texel. In de parken zijn veel wandel- en fietspaden en bezoekerscentra met informatie over de natuur.

 

 

 

 

Flevoland  –  hoofdstad Lelystad

 

In de provincie Flevoland is geen Nationaal Park, wel is er het natuurgebied Markermeer en IJmeer. Tevens is er een deltaprogramma en zijn er plannen voor het ontwikkelen van (nieuwe) natuur in Flevoland, gecombineerd met plannen voor recreatie en ecologische ontwikkeling.

 

 

 

Overijssel  –  hoofdstad Zwolle

 

In de provincie Overijssel liggen 25 Natura-2000 gebieden en twee Nationale Parken: de Weerribben-Wieden en de Sallandse Heuvelrug. De Weerribben-Wieden is een laagveenmoeras, het gebied is belangrijk voor onder meer: de grote vuurvlinder, de otter en de zwarte stern. De Sallandse Heuvelrug is een stuwwallenlandschap.

 

 

Gelderland  –  hoofdstad Arnhem

 

 

Gelderland is een groene provincie met veel bossen, zandgronden en heide. Er zijn negentien Natura-2000 gebieden en twee Nationale Parken: het Nationaal Park De Hoge Veluwe en het Nationaal Park Veluwezoom. Belangrijk voor de landschapsontwikkeling in Gelderland zijn de cultuurhistorische landgoederen, veel erfgoed krijgt of heeft een recreatieve bestemming.

 

 

 

Utrecht  –  hoofdstad Utrecht

 

n de provincie Utrecht zijn vijf Nationale landschappen: Arkemheen-Eemland, het Groene Hart, de Nieuwe Hollandse Waterlinie, Rivierengebied en de Stelling van Amsterdam. Er is één Nationaal Park: Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, één van de grootste natuurgebieden van Nederland.

 

 

 

 

Zuid-Holland  –  hoofdstad Den Haag

 

Er zijn 23 Natura-2000 gebieden in de Zuid-Holland. Het natuurbeheer in de provincie Zuid-Holland is in handen van Stichting het Zuid-Hollands Landschap, ze beheren circa 100 natuurgebieden met vooral recreatieve doeleinden. Er zijn veel wandel- en fietsroutes en er zijn een aantal bezoekerscentra met info over de natuur: Tenellaplas in Voorne is een duingebied, cultuurhistorisch gebied Bakkerswaal in Krimpenerwaard, Natuurcentrum De Schaapskooi in Vijfheerenlanden. Het Nationaal Park de Biesbosch ligt in Zuid-Holland en Noord-Brabant.

 

 

Zeeland  –  hoofdstad Middelburg

 

 

Het landschap in de provincie Zeeland bestaat onder meer uit: duinen, schorren en  dijken, bossen en weidevogelgebieden. Er zijn in Zeeland zestien Natura-2000 gebieden en één Nationaal Park: het Nationaal Park Oosterschelde.

 

 

 

 

Noord-Brabant  –  hoofdstad ’s-Hertogenbosch

 

De provincie Noord-Brabant heeft een gevarieerd landschap, er zijn vier Nationale Parken: Nationaal Park De Biesbosch met rivieren, kreken, moerasbossen en rietvelden. Het Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide (België en Nederland) met heide, vennen, stuifduinen en naaldbos. Nationaal Park De Groote Peel (samen met Limburg) en het Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen is, het één van de grootste stuifzandgebieden van Europa.

 

 

Limburg  –  hoofdstad Maastricht

 

In de provincie Limburg liggen 23 Natura-2000 gebieden en drie Nationale Parken. Het Nationaal Park De Groote Peel (samen met Noord-Brabant) biedt een afwisselend landschap met vennen, ontoegankelijke veenmoerassen, open heideterreinen en bossen. Ondanks de relatief geringe oppervlakte is de Groote Peel één van de meest vogelrijke gebieden van West-Europa. Het Nationaal Park De Maasduinen is een bos- en heide gebied. Het Nationaal Park De Meinweg heeft een uniek terrassenlandschap, er zijn bossen, vennen, heide en beekdalen.