Waddeneilanden

waddeneilanden

 

De Nederlandse wadden of Waddeneilanden bestaan uit vijf bewoonde en drie onbewoonde eilanden. Ten noorden van de Nederlandse wadden liggen de Duitse Waddeneilanden en de Deense Waddeneilanden. De vijf Nederlandse bewoonde eilanden in het Waddengebied zijn: Texel,  Vlieland, Terschelling,  Ameland, Schiermonnikoog. De onbewoonde eilanden zijn: Noorderhaaks, Rottumerplaat en Rottumeroog.

 

 

Natuur Waddeneilanden

 

zeehond

De Waddeneilanden zijn een mooie Nederlandse vakantie bestemming, er is veel natuur, er zijn wadvogels en zeehonden en de eilanden hebben meer zonuren dan de rest van Nederland. Het grootste deel van het Waddenzee gebied is werelderfgoed en een biosfeerreservaat.

Het gebied omvat onder meer: zandbanken, mosselbanken, kwelders, wadden, stranden en duinen en het is de thuisbasis van tal van planten- en diersoorten. Het Waddengebied wordt beschouwd als één van de belangrijkste gebieden voor trekvogels in de wereld. De Nederlandse Waddeneilanden zijn hiermee een uitstekende ecotoerisme bestemming.

 

Texel

 

waddenzee-werelderfgoed

Texel is het grootse eiland, het landschap bestaat uit brede zandstranden, duinen, graslanden, heide en bos. Er komen circa 300 soorten trekvogels op Texel voor en het eiland wordt dan ook wel het vogeleiland genoemd. Op het eiland ligt Ecomare, het centrum houdt zich bezig met natuurbescherming en voorlichting. In Koog op Texel is een natuurmuseum, zeehondenopvang, zeeaquarium en een duinpark.

 

Vlieland

 

Vlieland is een autovrij eiland en het is nog redelijk puur en ruig eiland. Er zijn veel duinen, een paar bossen en er is een grote zandvlakte. Deze zandvlakte heeft de bijnaam: “Het Sahara van het Noorden”.  Op Vlieland zijn talloze activiteiten mogelijk, bv: fietsen, wandelen, golfen, paardrijden, zeevissen, wellness en yoga.

 

 

Terschelling

 

Terschelling bestaat uit veel duinen en kwelders, belangrijke voedselgebieden en broedterreinen voor wadvogels en zeevogels. Op het eiland groeit de cranberry (veenbes) en deze wordt op Terschelling wel “Pieter-Sipkesheide” genoemd, naar de strandjutter die het vat met bessen vond. In het oosten van Terschelling ligt het natuurgebied de Boschplaat, een belangrijk gebied voor broedende vogels. Elk jaar in juni is er het Oerol festival, met muziek, dans, theater en beeldende kunst circa 50.000 bezoekers.

 

Ameland

 

Op Ameland liggen veel zandduinen, er zijn bossen en er zijn twee natuurgebieden: het Oerd en de Hon. De twee natuurgebieden zijn vogelrijk gebied, in de Hon woont bv een kolonie Lepelaars. Broedvogels in de natuurgebieden zijn oa: de Wulp, de Bergeend, de Kluut, de Tapuit en de Sprinkhaanrietzanger.

 

 

Schiermonnikoog

 

Schiermonnikoog is een Nationaal Park, het is een autovrij eiland en echt een eiland voor rustzoekers. Op het eiland komen circa 300 vogelsoorten voor, de Gewone zeehond en de Grijze zeehond, ruim 100 schelpensoorten en veel plantensoorten, waaronder negen orchideeën soorten. Op Schiermonnikoog ligt het gebied de Westerplas, het is een ingedijkte kwelder en het belangrijkste zoetwatergebied van het eiland. In het gebied leven veel Futen, Meerkoeten, Nederlandse eendensoorten en de Roerdomp, ook zijn er veel wilde planten en paddenstoelen te vinden.