Nationaal Park Bialowieza

 

Het Nationaal Park Bialowieza in Polen heeft een oppervlakte van 105 vierkante kilometer en ligt in het oosten van Polen op de grens met Wit-Rusland. Het nationale park Bialowieza is de kern van het oerbos Bialowieza.

 

Bialowieza Woud

 

Het bos van Belovezhskaya Pushcha / Bialowieza ligt gedeeltelijk in Polen en gedeeltelijk in Wit-Rusland. Het oerbos wordt wel het laatste stuk wildernis van Europa genoemd. Het oerbos is het enige overgebleven loofbos en gemengd bos van het oerwoud dat ooit op het Europese Laagland of de Europese Vlakte lag uitgestrekt. Het gebied staat ingeschreven als een werelderfgoed en heeft een oppervlakte van 876 vierkante kilometer. Aan de Poolse kant wordt het woud beschermd door het Nationale Park Bialowieza, aan de Wit-Russische kant door het Nationale park Belovezhskaya Pushcha.

 

Deze wouden waren ooit het privé jachtterrein van de Poolse koningen en later van de Russische tsaren. Hierdoor hadden de wouden een speciale bescherming en bleven tot aan het begin van de twintigste eeuw nagenoeg onveranderd. De eerste echte veranderingen vonden plaats in de Eerste Wereldoorlog toen militairen grote delen van het bos gingen kappen. Het huidige parkgebied werd echter niet aangetast en daarom is het nog steeds een oerbos. Het gebied werd een Unesco biosfeerreservaat en een werelderfgoed. Het bos is de thuisbasis voor de Europese bizon, ook wel Wisent genoemd. 

 

Nationaal Park Bialowieza

 

Een groot gedeelte van het nationale park is een reservaat waar men niet zonder begeleiding mag komen. Een groep toeristen mag niet groter zijn dan 20 mensen en de aanwezigheid van een officiële gids is verplicht. Een gedeelte van het natuurgebied is vrij toegankelijk om te wandelen en er is een aparte zone fokgebied voor de wisenten. In het Poolse dorp Bialowieza is een informatie- en educatiecentrum en een natuurmuseum.

 

In het nationale park ligt de rivier Narewka, het is een zijrivier van de Narew. De Narewka heeft in het park nog drie kleine aftakkingen, verder zijn er geen rivieren of meren in het park. Het hele natuurgebied is bijna volledig begroeid met bos, alleen langs de rivieren liggen enkele kleine laagveen gebieden. Het is een gemengd bos van zomereik, wintereik, haagbeuk en linde. Langs de beken groeien elzen, essen en ooibossen, slecht afwaterende plaatsen zijn begroeid met elzenbroekbos.

 

Flora

 

De flora in Nationaal Park Bialowieza bestaat onder andere uit 26 soorten bomen, circa 1.000 soorten planten en 1.500 paddenstoelen. De bomen kunnen een geweldige omvang bereiken, zo zijn er zomereiken met een hoogte van ruim 40 meter en een doorsnede van twee meter. Sommige bomen hebben bijnamen gekregen zoals de: Great Mamamuszi, Guardian of Zwierzyniec, Dominator Oak, Zuiderkruis, keizereik van het noorden en keizereik van het zuiden.

 

Planten in het natuurgebied zijn onder andere: veel soorten orchideeën, de Europese trollius ook wel Europese wereldbloem genoemd, geitenbaard, bokjessteenbreek en poelgentiaan.

 

Fauna

 

De fauna in het Nationaal Park Bialowieza wordt geschat op ruim 11.000 levende diersoorten.

 

Er zijn circa 500 exemplaren van de Europese bizon, verder leven er edelherten, reeën, elanden, vossen, lynxen, dassen, bevers en boommarters.

 

Er broeden naar schatting 140 vogelsoorten in het natuurgebied en er zijn opvallende soorten kevers en vlinders, zoals de grote en de kleine weerschijnvlinder en de veenluzernevlinder.