Donana

 

Het natuurgebied Donana ligt aan de Costa de la Luz in de regio Andalusië in het zuiden van Spanje, voor het grootste deel in de Spaanse provincie Huelva maar ook deels in de provincies Cadiz en Sevilla. Het natuurgebied is onderverdeeld in het Nationaal Park Donana met een oppervlakte van 542 vierkante kilometer en een bufferzone, het gelijknamige natuurpark, van 538 vierkante kilometer. Het nationaal park Donana in een natuurlijk Unesco werelderfgoed maar ook een van de belangrijkste biosfeerreservaten van Europa en deels een Ramsar wetland. Het is een fascinerend en afwisselend landschap met veel zandduinen, moerassen, draslanden of wetlands, ondiepe beekjes en bossen.

 

 

Het natuurgebied heeft een gunstige geografische ligging op korte afstand van de Straat van Gibraltar, het overgangsgebied tussen de twee continenten Europa en Afrika en tussen de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee. Natuurgebied Donana is hierdoor bijzonder belangrijk zowel als rustplaats voor duizenden trekvogels maar ook als overwinteringgebied en belangrijk voor broedvogels met in totaal elk jaar ruim 300 verschillende soorten vogels.

 

Flora en fauna

 

De flora en fauna zowel in het nationale park als in het natuurpark is bijzonder uitgebreid. Het natuurgebied Donana heeft drie soorten landschappen; de zandduinen, de wetlands en de vaste bodem. De zandduinen of de levende duinen liggen parallel aan de kust en hebben een lengte van circa 20 kilometer en een breedte van 5 tot 6 kilometer. De tussenliggende gedeeltes met vastgelegd zand zijn begroeid met struiken zoals zonneroosjes, boomhei en dennen. Op de duinen zelf groeit onder andere helmgras en Corema album ook wel camarinha genoemd uit de heidefamilie. Op de vaste bodem groeien onder andere verschillende soorten zonneroosjes zoals de Halimium halimifolium, lavendel, rozemarijn en boomhei maar ook lage bomen zoals kurkeik, eucalyptus, olijf, jeneverbes en den.

 

De begroeiing van de moerassen en wetlands staat onder invloed van de overstromingen en het zoutgehalte van de bodem. In de jaarlijkse overstroomde gebieden groeien planten als zeebies of heen, mattenbies en goudknopje, op de hogere delen groeit zeekraal en arthrocnemum uit de amarantenfamilie.

 

Zoogdieren in het grote natuurgebied Donana zijn onder meer: de Iberische lynx, de vos, das, bunzing, de genetkat, mangoest en het edelhert.

 

 

Er zijn bijzonder veel vogelsoorten vooral in het nationale park, broedvogels zijn onder andere: de Spaanse keizerarend, buizerd, rode wouw, zwarte wouw, torenvalk, slangenarend, dwergarend, dwergooruil, kuifkoekoek, houtduif, rode patrijs en de groene specht. In de draslanden zijn de broedvogels verschillende soorten eenden, purperreiger, roerdomp, witwangstern, vorkstaartplevier en de steltkluut.

 

 

De flamingo is hier de laatste jaren geen broedvogel meer, maar komt nog wel voor als trekvogel. Voor onder andere de wintertaling en de smient is het een belangrijk overwinteringgebied.

 

In El Rocio, centaal gelegen op de grens van het natuurpark en het nationale park Donana, is een bezoekerscentrum met veel informatie. De jaarlijkse bedevaart van El Rocio loopt deels door het natuurpark.

 

Het bezoekerscentrum is in de zomermaanden april t/m september geopend van 08:00 tot 15:00 uur en van 16:00 tot 21:00 uur. In de directe omgeving zijn kleinschalige accommodaties en er zijn vanuit Nederland goed georganiseerde actieve vakanties naar de mooiste steden en naar de natuur- en vogelgebieden van Andalusië.