Nationaal Park Podyji

 

Podyji is een nationaal park in het zuiden van Tsjechië en grenst aan het nationale park Thayatal in Oostenrijk. Nationaal Park Podyji heeft een oppervlakte van 63 vierkante kilometer en een bufferzone van 29 vierkante kilometer, het hoogste punt ligt op een hoogte van 536 meter.

 

 

Het belangrijkste deel van het park is het Thaya-dal en de omliggende bossen. Het Thaya-dal is een kloofachtige vallei met een diepte van 220 meter uitgesleten in de rotsen van het Boheems Massief.

 

Het Thaya-dal is een rivierdal en is ontstaan door de Thaya rivier of in het Tsjechisch de Dyje rivier, de Thaya rivier heeft een lengte van 247 kilometer en is een zijrivier van de Morava.

 

Over een lengte van bijna 40 kilometer stroomt de meanderende Thaya rivier door het nationale park, tussen de dorpen Vranov nad Dyji en Znojmo. Podyji is een vrij ruig natuurgebied met een heuvelachtig terrein, rotsen, ravijnen, valleien van zijrivieren en dichtbegroeide bossen.

 

De Vrani skala Podyji is de grootste rotswand in het park met een hoogte van 80 meter, vanaf dit punt is er een schitterend uitzicht op het Thaya-dal en de meanderende rivier Thaya. De Hamerske vrasy is een circa 30 meter hoge rotswand met mooi gevormde plooien.

 

 

Flora en fauna

 

In het gebied leven 65 soorten zoogdieren zoals de otter en de Brandts vleermuis en ruim 150 vogelsoorten zoals de zwarte ooievaar, hop, wespendief, ruigpootuil, oehoe en de ijsvogel. In het westen van het park zijn vooral beukenbossen te vinden en sparren en taxus bomen, in het oosten van het nationale park groeien vooral eik en haagbeuk. Kenmerkende bomen en struiken in Podyji zijn onder andere weichselboom (Prunus mahaleb), kornoelje, dwergmispel,  jeneverbes, pimpernoot en de gewone alpenroos. Bijzondere planten in het natuurgebied zijn onder andere de kerstroos (Helleborus niger), vaste judaspenning, Hongaarse toorts (Verbascum speciosum), cyclamen, de Pulsatilla grandis, Hongaarse iris (Iris variegata) en 18 soorten orchideeën.

 

foto 1 en 6 nppodyji

 

 

Bezoekerscentrum

 

In het dorp Cizov is een bezoekerscentrum met veel informatie over het nationale park en een permanente tentoonstelling. Het bezoekerscentrum is gevestigd in het voormalige douanekantoor. Naast het gebouw zijn restanten te zien van het IJzeren Gordijn, de vroegere scheidingslijn tussen het Oostblok en het Westen. Het bezoekerscentrum is in de zomermaanden juni, juli en augustus 7 dagen per week open van 09:00 tot 17:00 uur, in de overige maanden alleen geopend in de weekenden en op feestdagen. Het nationale park Podyji is gratis toegankelijk en er zijn goede wandelpaden en fietspaden.