Shaftesbury Memorial fontein

 

Het Piccadilly Circus is een bekend plein in Londen in Engeland, het plein is een belangrijke toeristische bezienswaardigheid en ligt in een populair winkelgebied. Onder het plein ligt het metrostation Piccadily Circus. Op het plein staat de Shaftesbury Memorial Fontein, een grote fontein met de mythologische Griekse god Anteros op top van de fontein, het wordt wel het meest bekende standbeeld van Londen genoemd.

 

Shaftesbury herdenkingsfontein

 

De fontein heet Shaftesbury Memorial, ter herdenking aan Lord Shaftesbury die zich belangeloos inzette in de strijd tegen kinderarbeid. Hij wist bijvoorbeeld te bereiken dat jonge jongens niet meer als schoorsteenveger de schoorstenen werden ingestuurd. Lord Shaftesbury was ook eigenaar van de Shaftesbury Abbey, een plek waar vrouwelijke kloosterlingen onderdak konden vinden.

 

Bij de abdij ligt het Shaftesbury museum en de Shaftesbury tuin. De abdij wordt soms gezien als bedevaartsoord. Lord Shaftesbury was ook een voorvechter van gratis onderwijs. De fontein Shaftesbury Memorial wordt vaak Eros genoemd maar de fontein staat symbool voor de onbaatzuchtige en filantropische levenswijze van Lord Shaftesbury, om deze reden is er bewust gekozen voor een beeld van Anteros op de top van de fontein. De fontein op Piccadilly Circus heeft als bijnaam De Engel van Christelijke Liefdadigheid.

 

Eros en Anteros

 

Eros is een bekende jongen uit de Griekse mythologie, Anteros was het broertje van Eros. Anteros staat in het Piccadilly Circus in Londen en wordt meestal foutief Eros genoemd. Eros wordt gezien als de god van liefde, het engeltje met vleugels en pijl en boog om zijn pijlen in de harten van mensen te schieten. Eros en Anteros waren zonen van Aphrodite en Ares. In De Romeinse mythologie is Cupido of Amor de jongen met vleugels en pijl en boog.

 

Volgens de legende groeide Eros niet goed omdat hij alleen maar liefde leek te geven maar geen liefde kon ontvangen. Er bleek een wederliefde nodig te zijn om te kunnen groeien en dus kreeg Eros zijn broer Anteros. Anteros werd gezien als symbool voor onbaatzuchtige liefde, terwijl Eros handelde uit eerzucht. Anteros was de jongen met altruïsme, het onbaatzuchtig handelen. Eros kenmerkte zich door een vorm van egoïsme, hij leek liefde te geven maar het ontbrak hem zelf aan liefde om dit te kunnen doen. Eros werd ook wel de Psyche of de Ziel genoemd.

 

Eroten

 

In de lente trokken de vier eroten er op uit om door liefde de vruchtbaarheid te verspreidden. De vier eroten waren Eros, Anteros, Imeros en Pothos. Waarbij Imeros stond voor het Verlangen en Pothos voor de Passie. De Erotidiën of de Erotiën werden gehouden ter ere van de vier eroten. Deze feesten met muziek- en sportwedstrijden werden elke vier jaar gehouden bij Thespiae op de berg Helikon in de streek Viotia. Volgens Pausanias, schrijver en ontdekkingsreiziger, was Eros hier de meest vereerde godheid. In Thespiae waren verschillende beeldwerken aan Eros gewijd zoals het Eros beeld van Praxiteles. Thespiae is een Oud-Griekse stad in het huidige Viotia in de regio Centraal-Griekenland. Eros werd in deze oude stad ook als natuurkracht vereerd in de vorm van een ruwe steen. Londen is een sfeervolle stad met een ruime keus in hotels en restaurants.