Tiny house beweging groeit

De belangstelling voor Tiny houses neemt toe en daarmee groeit de beweging die zich daarop richt. Maar wat is een Tiny house? Wat is de achterliggende filosofie? Wat is de Tiny house beweging? En wat zijn de eisen voor registratie en een vergunning?

 

Wat is een Tiny house?

 

Tiny house betekent in het Nederlands simpelweg klein huis. Het is kleine, maar een complete woning, in de zin dat die een woon- en een slaapruimte heeft, een keuken, een douche en bergruimte. Alles is heel compact en de totale ruimte wordt optimaal gebruikt. Voor de maximale vloeroppervlakte wordt doorgaans 50 m² aangehouden. De ecologische voetafdruk wordt zo beperkt mogelijk gehouden. Daarmee wordt niet alleen de vloeroppervlakte van een huis bedoeld, maar ook hoe duurzaam je leeft. Dan praten we met name over het verbruik van energie en water, het voedsel en het afval. Voor alles worden duurzame oplossingen gezocht. De term CO2-voetafdruk wordt ook gebruikt, maar die dekt eigenlijk niet alles wat we hiervoor hebben genoemd. In tegenstelling tot een caravan waarmee iemand op vakantie gaat, is een Tiny house voor permanente bewoning. Het is ook niet bedoeld om te dienen als weekend- of vakantiehuisje. Een Tiny house kan wel wielen hebben en is dan verplaatsbaar.

 

Filosofie

 

De eigenaren van een Tiny house bewonen die niet in de eerste plaats voor de kosten. Ze keren zich af van een consumptiemaatschappij, waarbij amper wordt gelet op de ecologische voetafdruk. De Tiny house beweging is vele jaren geleden ontstaan en inderdaad is inmiddels de aandacht voor duurzaamheid in de maatschappij toegenomen. Zulke maatschappelijke veranderingen beginnen vaak met pioniers. Zonnepanelen en/of warmtepompen worden geplaatst, de isolatie van woningen wordt verbeterd enzovoorts. Warmtepompen worden in de toekomst zelfs verplicht in Nederland. Wat blijft, is dat in standaard woningen er veel minder aandacht is voor een efficiënt gebruik van de ruimte. De grootte en ligging van een woning laten namelijk in veel ogen zien dat iemand het goed heeft.

 

Tiny house beweging

 

Tiny house beweging

Je kent nu de achterliggende filosofie van de bewoners van Tiny houses. Dat is ook de filosofie van de Tiny house beweging. Die beweging is begonnen in de VS en propageert de kleine woninkjes en houdt zich onder meer bezig met de architectuur. In ons land bestaat de Stichting Tiny House Nederland, die zich inzette voor de bewoners van Tiny houses. Die stichting droeg de genoemde filosofie uit en werkte zo aan de bewustwording en acceptatie bij overheidsinstanties en het brede publiek. Inmiddels is die stichting niet zo actief meer, omdat de Tiny house beweging in gang is gezet en een autonome groei heeft bereikt. Dit zien we ook steeds meer terug bij eco vakanties in het buitenland. Mensen willen bewuster op vakantie. Of dat nou binnen Nederland is of buiten Europa.

 

Registratie en vergunning

 

Zoals al is opgemerkt, is een Tiny house voor permanente bewoning. De bewoners ervan staan met het adres van hun huisje ingeschreven in de Basis Registratie Personen (BRP). Het huisje dient een minimale omvang te hebben om als volwaardige woning te kunnen gelden. In Duitsland hebben gebouwtjes met een oppervlakte van maximaal 50 m² een vrijstelling van het hebben van een energieprestatiecertificaat. Maar al eerder is genoemd dat duurzaamheid juist een belangrijk element is van de filosofie van de Tiny house beweging. In Vlaanderen hoeft bij een maximale vloeroppervlakte van 50 m² niet aan de eisen van de EPB (EnergiePrestatie en Binnenklimaat) te worden voldaan. In Nederland is het niet eenvoudig om een locatie te vinden voor een Tiny house. Als woningbouw op een bepaalde locatie is toegelaten, dan is voor de plaatsing van een Tiny house een omgevingsvergunning vereist. Een Tiny house dient te voldoen aan de minimale vereisten met betrekking tot gezondheid, veiligheid, energiezuinigheid en bruikbaarheid.

juni 22, 2022
ecotoerism1
Blog